GOODWAYSSITE

English / Afrikaans Dictionary: Afrikaans / Engels Woordeboek (Eastern Digital Resources Bi-Lingual Dictionaries) (Volume 5) (Afrikaans Edition) 2016

John C. Rigdon

English / Afrikaans Dictionary: Afrikaans / Engels Woordeboek (Eastern Digital Resources Bi-Lingual Dictionaries) (Volume 5) (Afrikaans Edition)

Afrikaans is spoken throughout South Africa and Namibia. The language is mainly derived from Dutch. However, most Afrikaans speakers in the workplace have some knowledge of English. This bi-lingual dictionary contains 17,000 word pairs in English and Afrikaans. You will note that approximately 10% of the words are the same in both languages.

Also included is a guide to the English and Afrikaans alphabet and pronunciation.

Afrikaans gepraat oor die hele Suid-Afrika en Namibië. Die taal is hoofsaaklik afkomstig van die Nederlandse.

Maar die meeste Afrikaanssprekendes in die werkplek het n bietjie kennis van Engels.

Dit tweetalige woordeboek bevat 17.000 woord pare in Afrikaans en Engels. Jy sal opmerk dat ongeveer 10% van die woorde is dieselfde in albei tale.

Ook ingesluit is n gids tot die Afrikaanse en Engelse alfabet en uitspraak.

Series: Eastern Digital Resources Bi-Lingual Dictionaries (Book 5)
Paperback: 486 pages Publisher: CreateSpace Independent Publishing Platform; Bilingual edition (February 8, 2016) Language: Afrikaans ISBN-10: 1523930292 ISBN-13: 978-1523930296 Shipping Weight: 1.8 pounds ()

Also buy the following books: