GOODWAYSSITE

Lemvig arkivernes årbog 2014 (Danish Edition) 2014

Jens Erik Villadsen

Lemvig arkivernes årbog 2014 (Danish Edition)

Med Nissum Fjord som nabo af Willy Gransgaard tdl. ejer af Ml. Krogshede Bøvling Om et mislykket afvandingsprojekt sidst i 1800tallet og hvordan man siden har brugt fjorden i hverdag og fritid. Lysthuset i Noermarks have, Vejlby af Hanne Mehl, Harboøre Chr. Hou Mærsk byggede i 1901 et lille hus i haven, hvor han kunne bede og holde andagt efter han var blevet enkemand med 11 børn.

Lidt om livet i Harboøre sidst i 1800 tallet. Råbjerghøj - Husmændenes mødeplads af Mette Lund Andersen, Lemvig Museum og Kirsten Didriksen & Birthe Falk Agerbo, Bonnet Lokalarkiv Et fælles sted til oplysning og dygtiggørelse af husmændene og oplæring af ungdommen.

Om stifterne, børnedyrskuer og stedet i dag. Robert Eriksens liv som fisker af Dorte Svendsen, Lemvig Fra han startede på en kutter som ung, om vinterfiskeri i Østersøen og andre oplevelser til søs. Som havnearbejder og om Lemvig havns forandring i hans tid.

Æ gammel møller i Gudum Klostermølle af Anna Marie Tovborg, Gudum Den unge gårdmandssøn der i 1833 bliver gift med den ældre mølleenke.

Hvordan han blev en rig og velanskrevet mand i sognet, ved hjælp af flid og retfærdighed.

Paperback: 70 pages Publisher: Books On Demand (October 1, 2014) Language: Danish ISBN-10: 8771457879 ISBN-13: 978-8771457872 Shipping Weight: 3.4 ounces ()

Also buy the following books: