GOODWAYSSITE

Swedish Bible / Burgundy Cover with Golden Edges / BIBELN - Den Heliga Skrift / Svenska Folkbibeln - Miniformat Konstskinn Röd / Med uppslagsdel 9186

Bible Society

Swedish Bible / Burgundy Cover with Golden Edges / BIBELN - Den Heliga Skrift / Svenska Folkbibeln - Miniformat Konstskinn Röd / Med uppslagsdel

Swedish Bible / Burgundy Cover with Golden Edges / BIBELN - Den Heliga Skrift / Svenska Folkbibeln - Miniformat Konstskinn Röd / Med uppslagsdel // Bibeln, världens mest lästa bok, kallas också för Böckernas Bok.

Egentligen är Bibeln inte bara en bok utan en hel samling av berättelser, böner och sånger, profetior, tänkespråk och brev, nedtecknade under mer än tusen år i olika delar av den antika världen. Som ett väldigt träd har Bibeln vuxit fram. Under fredstid såväl som under orostid.

Dess författare har varit fiskare, statsmän, herdar, hantverkare och kungar. Men inspirationen har kommit från en och samma källa - Gud själv. Svenska Folkbibeln har varit till glädje för Sveriges bibelläsare sedan 1998.

Med mer än 500 000 exemplar i tryck är Svenska Folkbibeln en väl etablerad översättning som också fått mycket positiv kritik både för sin trohet mot grundtexten och för sitt språk. För många det självklara valet, för alla en Bibel att lita på! Mycket arbete har lagts ned på att ge översättningen en modern språkdräkt.

Med respekt för Bibeln som helig skrift har översättarna samtidigt sökt att komma grundtexten så nära som möjligt. /// This is a great Christian product sourced from BIML - Bible In My Language, the leader in foreign language Bibles and outreach materials from Baltimore, Maryland in the USA.

BIML stocks Bibles in more than 600 languages.

Hardcover: 996 pages Publisher: XP Media Language: Swedish ISBN-10: 9186683071 ISBN-13: 978-9186683078 Shipping Weight: 10.7 ounces

Also buy the following books: