GOODWAYSSITE

Tempelriddaren (Arn Magnusson (Swedish Edition), 2/4) (Arn Magnusson (Swedish Edition), 2/4) 2004

Jan Guillou

Tempelriddaren (Arn Magnusson (Swedish Edition), 2/4) (Arn Magnusson (Swedish Edition), 2/4)

Tempelriddaren är den spännande fortsättningen på Vägen till Jerusalem. Arn är 27 år och redan en ärrad veteran bland korsfararna i Det heliga landet. Mycket har han hunnit lära sig under de tio år som gått sedan han red bort från Arnäs i Västergötland för sin tjugoåriga botgöringstjänst i Palestina.

Den trosvissa övertygelse om uppdragets rättfärdighet som den 17-årige rekryten hade vid sin ankomst till korsfararriket har fått sig många törnar. Och nu, som borgherre i garnisonen i Gaza och med uppdraget att upprätthålla lag och ordning i trakten, får han allt oftare erfara att han har mera besvär med de nyanlända korsfararna - som antingen styrs av överdrivet kristet nit eller alltför ohöljd plundringslust - än med landets luttrade urinvånare.

Hemma i Sverige har under tiden Cecilia, Arns ungdomskärlek som till straff för deras älskog sattes i det stränga Gudhems kloster, fött deras barn, en gosse som växer upp hos Arns farbror Birger Brosa. Cecilia ber om undret att Arn måtte komma åter, och även Birger som manövrerar slugt i de svenska maktstriderna hoppas på Arns återkomst.

Paperback: 420 pages Publisher: Pirat Förlag; 1 edition (2004) Language: Swedish ISBN-10: 9164200361 ISBN-13: 978-9164200365 Shipping Weight: 13.6 ounces

Also buy the following books: